2018

Webb Trophy

1st Round

Quarter Finals

Semi Finals

Final

31st May

14th June

5th July

26th July

County Arts

 

v

 

Thorpe Rec

 

 

 

v

 

Aldiss Park

 

 

 

v

 

G W Staniforth

 

 

 

v

 

North Walsham

 

 

 

v

 

Wymondham

 

 

 

v

 

R G Carter

 

 

 

v

 

Hunstanton

 

 

 

v

 

Martham

 

 

 

v

 

Connaught

 

 

 

v

 

Acle

 

 

 

v

 

Norfolk BC

 

 

 

v

 

Freethorpe

 

 

 

v

 

Holt

 

 

 

v

 

Gorleston Links

 

Gorleston Links

 

v

 

Bye